Zeneiskola - Szekszárd

Bázisintézmény

Tehetségpont

Versenyek, Kurzusok

Eredményeink

Videó lejátszása

Bázisintézmény

Iskolánk 2023-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskoláját érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény jógyakorlatai:
– „A zenei írás-olvasás képességének fejlesztése a nagy csoportos óvodások iskolássá érésének folyamatában”
– „Tehetséggondozás a zeneoktatásban”
– „Alkotói munka a zeneoktatásban”

Kapcsolattartó:
Ágostonné Béres Kornélia
Telefon: 74/511-028
Email: kori@altisk2-szekszard.edu.hu

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

aa

Tehetségpont

Iskolánk 2023-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskoláját érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény jógyakorlatai:
– „A zenei írás-olvasás képességének fejlesztése a nagy csoportos óvodások iskolássá érésének folyamatában”
– „Tehetséggondozás a zeneoktatásban”
– „Alkotói munka a zeneoktatásban”

Kapcsolattartó:
Ágostonné Béres Kornélia
Telefon: 74/511-028
Email: kori@altisk2-szekszard.edu.hu

Intézményünk a tehetséggondozás és a város művészeti életének központja. Az elmúlt időszakban megvalósított számtalan program, elismerések is erről tesznek tanúbizonyságot.

Mint művészeti iskola, az alapfeladataink közé tartozik a zenei területen tehetséges tanulók azonosítása, kibontakoztatása és ez egyben fokozottan kötelez is bennünket a tehetséggondozás sokrétű feladatainak megvalósítására.

Pedagógusaink elkötelezett a tehetséggondozás terén. Céljuk és feladatuk a tehetségígéretek felfedezése, a tehetséges növendékek komplex személyiségfejlesztése, zenei tehetségének kibontakoztatása, gondozása.

 

bb

Művészeti képzés

„Amikor a művészetre gondolok, a szépségre gondolok. A szépség az élet misztériuma. Nem a szemben, hanem az elmében van. Gondolatainkban a tökéletesség tudatában van.” – Martin Ágnes

Művészeti iskolánk az alkotó tehetségek kibontakoztatásának a helye, az a színtér ahol a jövő nemzedéke formálódik. Folyamatos megújulás és széles spektrumú képzések színtere…

Művészeti események

Művészeti galéria

5