A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felismerése, az optimális fejlődésük segítéséhez szükséges állapotfelmérés (személyes és környezeti erősségek, gyengeségek), a tehetség-tanácsadás mind a tehetségígéret, mind a környezetében érintett pedagógus, szülő számára. A tehetségpontok további feladata a különböző adottságaikból és tapasztalataikból adódó eltérésekre épülő, hálózatban való együttműködés. A tehetségpontok célja, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak,  valamint az érintett pedagógusoknak és szülőknek a fiatal tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. A tehetségpontok figyelemmel kísérik az intézményi/szervezeti, települési, térségi és a regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Helyi integráló szerepük mellett pedig maguk is részei a Matehetsz Tehetséghálózatnak, melyben a csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában.
Regisztrált tehetségpont lehet minden olyan tehetségsegítést vállaló műhely, intézményi, vagy személyi közösség, aki vagy amely elhivatottságot érez a tehetségek támogatására és örömmel működne együtt hálózatos formában más Tehetségpontokkal is.
Azok a regisztrált Tehetségpontok, amelyek a tehetségsegítő munkájuk szakmai megalapozottságát emelni szeretnék, kérhetik a Tehetségpontjuk működésére vonatkozó akkreditációt. A személyi és szakmai feltételek és a tapasztalatok garantálják, hogy az akkreditált Tehetségpont mint hálózati szereplő megbízható színvonalú tehetségsegítést tud nyújtani a környezetében élő tehetségeknek.
Mind a Regisztrált, mind pedig az Akkreditált (Akkreditált Kiváló) Tehetségpont státusz egyrészt növeli a Tehetségpont szakmai presztízsét, másrészt több pályázatnál is előnyt jelent a források megszerzésében, így a Nemzeti Tehetség Alapnál is.