Ágostonné Béres Kornélia (tagintézmény-vezető) – fuvola 
Auth Zoltánné hegedű, brácsa
Erősné Máté Éva (tanszakvezető) – zongora
Főglein Klára – zongora
Füzi János – szolfézs, zeneelmélet, korrepetíció
Kolozsvári-Kiss Kata Diána – klarinét, szaxofon
Kolozsvári Gábor – rézfúvós, fúvószenekar
Koós Zoltán – ütő
Kovács-Buzás Márta – hegedű
Kovácsné Szakács Ágota – szolfézs
Kovács Zsolt – furulya, rézfúvós, fúvószenekar
Lakatos Orsolya – szolfézs
Laki János Sándor – zongora, korrepetció
Lászlók Éva – gitár
Lozsányi Tamás – zongora, korrepetció
Mihalovics Zsolt – népi hegedű
Molnár Márta – gitár, gitárzenekar
Pintér Gabriella – magánének
Szily Lajos – rézfúvós
Színé Köntös Hedvig – gordonka
Tóth Imola (tanszakvezető) – szolfézs
Tóth Mónika (tanszakvezető) – gitár
Töttős-Erős Edina (tanszakvezető) – fuvola

Rappayné Főglein Adrienn – iskolatitkár
Ambrus Ildikó – hangszerkarbantartó
Juhász András – hangszerkarbantartó

Hegedűs Józsefné – technikai dolgozó
Kasza Tiborné – technikai dolgozó