Ágostonné Béres Kornélia (tagintézmény-vezető) – fuvola
Auth Zoltánné – hegedű, brácsa
Erősné Máté Éva (tanszakvezető) – zongora
Főglein Klára – zongora
Füzi János – szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet
Kiss Kata Diána – klarinét, szaxofon
Kolozsvári Gábor – rézfúvós, furulya
Koós Zoltán – ütő
Kovács-Buzás Márta – hegedű, vonószenekar
Kovácsné Szakács Ágota – szolfézs
Kovács Zsolt – rézfúvós, fúvószenekar
Lakatos Orsolya – szolfézs
Laki János Sándor – zongora, korrepetíció
Lászlók Éva – gitár
Lozsányi Tamás – zongora, korrepetíció
Mihalovics Zsolt – népi hegedű
Molnár Márta – gitár, gitárzenekar
Porkoláb Martin – magánének
Szegény István – ütő
Szily Lajos – rézfúvós
Színé Köntös Hedvig – gordonka
Tóth Imola (tanszakvezető) – szolfézs
Tóth Mónika (tanszakvezető) – gitár
Töttős-Erős Edina – (tanszakvezető) – fuvola

Mészáros Veronika – iskolatitkár
Ambrus Ildikó – hangszerkarbantartó
Juhász András – hangszerkarbantartó

Hegedűs Józsefné – technikai dolgozó
Kasza Tiborné – technikai dolgozó