NTP-MŰV-20 “Harmónia fafúvósokra”

A Nemzeti Tehetségprogram 2020-ban kiírt NTP-MŰV-20 pályázatán iskolánk 750 000. Ft támogatást nyert a „ Harmónia fafúvósokra” elnevezésű tehetséggondozó program megvalósítására. A programban a tehetséges fafúvós növendékek olyan alkotásközpontú tevékenységet végeznek, amelynek fókuszában a társas zenélés áll. A növendékek a műhely foglalkozásokon a rendkívüli helyzethez igazodva, a szabályokat betartva tehetnek szert szakmai ismeretekre.

A program 2020. szeptember 21. és 2021. június 25. között 15 fuvolista és klarinétos növendék tehetséggondozását szolgálta, 3 pedagógus és 1 intézményen kívüli művészpedagógus bevonásával. 

IMG_0184
437393317409813
IMG_0193
Pályázat kis kvartett 20210317
IMG_0199
Pályázat 1
IMG_0440
IMG_0454
IMG_0444
IMG_0456
IMG_0448
IMG_0460
DSCN2083
DSCN2113
DSCN2063
DSCN2112
DSCN2089
206018941_828320141391166_1573227817111042249_n

NTP-MŰV-18 “Az első hangtól a művészetig”

A program 2018. szeptember 24. és 2019. május 23. között 15 kiemelten tehetséges zongorista növendék tehetséggondozását szolgálta 4 pedagógus és 3 intézményen kívüli művészpedagógus bevonásával.

A program kiemelt célja volt, hogy megvalósuljon egy olyan egyéni képességeken alapuló, tehetséggondozó, élményközpontú zenei műhelyfoglalkozás, amely keretében fejleszteni tudjuk a kiválasztott növendékeinket, építve az életkori sajátosságaikra, alkotói gondolkodásukra, interperszonális, intraperszonális és átlagon felüli zenei képességeikre. A programba résztvevőként vagy szervezőként a zeneiskola tehetséges zongorista tanulói és zongoratanárai kapcsolódtak be. A növendékek a kötelező zeneiskolai foglalkozásokon túl, zenei a tehetséggondozás keretében a hangszeres tanárok, művészpedagógusok irányításával végezték a művészeti jellegű képzésre koncentrált folyamatos, kreatív alkotómunkát. A program pedagógusai odafigyeltek a gyermekek zenei igényeire, közérzetére is. A közös zenélés motivációt, sikerélményt adott, valamint együttműködésre tanította őket. A műhelyfoglalkozások zártkörűek voltak, azok csak a programban résztvevőknek szóltak. A kurzusfoglalkozásokon minden érdeklődő kolléga részt vett, és a programokat nyilvánosan is meghirdettük. Az élményt jelentő tanulmányi kirándulás és koncertlátogatás ösztönzőleg hatott a tanulók teljesítményére. A program során szerzett tapasztalatok, beépültek a zeneiskolai nevelő-oktató munkába. A növendékek több alkalommal, koncerteken kaptak lehetőséget tudásuk megmutatására. Az intenzív közös munka eredményét, sikerét a közönség lelkes elismeréssel jutalmazta. A programot interaktív zongorás tehetségnappal zártuk. A Tehetségnap szervezése – egész intézményünk tanulói, dolgozói, a szülők számára – lehetőséget adott a bemutatkozásra, a csoport szakmai munkájának megismertetésére helyi szinten a kommunikációs csatornák bevonásával. A projekt eredménye képen bővült, színesedett a növendékek ízlésvilága, technikai tudása, fejlődött társas-szociális kompetenciájuk. Tehetségük egy szélesebb spektrumát kihasználva új ismeretekre tettek szert, amelyeket nem csak zenei téren, hanem iskolai tanulmányaik során is hasznosítani tudják.

A programban zenei műhelyfoglalkozásokat valósítottunk meg pihentető tevékenységek beiktatásával. A kiegészítő programelem tevékenységek körébe illeszkedett:
Hangszeres bemutatkozás: a növendékek irányított foglalkozás keretében ismerkedtek meg egymás hangszeres tudásával. Közös értékelés, beszélgetés során tárták fel a művészi előadás kihívásait.
Múzeumpedagógiai foglalkozás: a zenei előadással egybekötött kiállítás megtekintése hozzájárult a program gazdagításához, zenei műveltség fejlesztéséhez, a zenetörténeti ismeretek bővüléséhez.
Kurzusfoglalkozás: ebben a programelemben két foglalkozást valósítottunk meg, ahol a növendékek hasznos gyakorlati ismeretekre tettek szert a színpadi légkör teremtésével és két művészpedagógus irányításával.
Gyakorlati útmutató foglalkozás: a pedagógusok és a növendékek a gyakorlás-előadás összefüggéseit állították az elvégzett munka középpontjába a hatékony önálló tanulás megvalósítása érdekében.
Ismeretterjesztő előadás: a cél az volt, hogy a növendékek hangszertörténeti és ismereti tudása a gyakorlati tapasztalatszerzésen alapulva bővüljön.
Tanulmányi kirándulás: ösztönözte a zenei pályára készülő növendékek hangszeres tevékenységét, felkeltette érdeklődésüket a zeneművészi, zenepedagógusi hivatás iránt.
Koncertlátogatás: ahol a gazdagító kulturális program keretén belül  komplex szabadidős lazító élményszerző és közösségépítő tevékenység kapott helyet.
Zongorás nap: tehetségbemutató délután, nyilvános programzáró bemutatkozás.

IMG_1409-e1564148637708.jpg
51178894_2306460229399406_3035585225846423552_n.jpg
46508805_2193092817402815_7941927771968634880_n-e1564149579742.jpg
53117753_2354264691285626_3905496174085275648_n.jpg
IMG_1555-e1564150129548.jpeg
56571236_2405447716167323_2758048008296726528_n.jpg
56580455_2405447672833994_545709057047003136_o.jpg
60230500_2466135440098550_2876263877857771520_n.jpg
59727591_2452288201483274_4254012046938472448_n.jpg
60347075_2466136920098402_4193333062513197056_o.jpg
59845364_2452288164816611_4018708101803802624_n.jpg
ddddddddddd