Szekszárdon 1955-ben kezdődött intézményes keretek közt zeneoktatás Husek Rezső zongoraművész, alapító igazgató vezetésével. Liszt Ferenc nevét 1956. október. 22-től viseli az intézmény. Nagy változás 1973. május 1-én következett be, amikor a zeneiskola a felújított Augusz-házba költözött. Attól kezdve nemcsak oktatási feladatokat látott el, hanem felvállalta a helyi és megyei hangversenyélet megszervezését is. Az egyre bővülő feladatok, eredmények következtében több növendék énekelt a város kórusaiban, játszott hangszereken és választotta a zenei pályát. Az alapító igazgató nyugdíjba vonulását követően 1982 januárjában Thész László vette át az irányítást. A megye zeneiskoláinak szakfelügyelőjeként jól ismerte az iskola minden problémáját, nehézségeit és értékeit. Őt 1989-ben Szily Lajos követte. Igazgatása alatt a néptánc tagozat létrehozásával megváltozott az intézmény szerkezeti formája és Művészeti Iskolaként működött tovább. 2000. augusztus 1-től Pecze István személyében új vezető került az intézmény élére. Az ő igazgatói munkássága alatt a zeneiskola 2007-ben elnyerte a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. A zeneiskola 2008. augusztus 1-óta a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működik, a Liszt Ferenc Zeneiskola nevet megtartva és az intézmény hagyományait folytatva. A szakmai vezetői feladatokat Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény-vezető látja el.

Intézményünk napjainkban közel 440 növendékkel büszkélkedhet, akiket 23 főből álló tantestület oktat kielégítve minden olyan hangszeres igényt, amely iránt kereslet van. Az iskola a nevelő-oktató képzése során alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére.  Tudáskínálatban gazdag, tanításában és tanulás-irányítási módszereiben hatékony, a képességek fejlesztését differenciáltan szolgáló, igényes szakmai szintű, élmény-centrikus, oktatás kínál. Értékeket felismerő, a zene alkalmazására, befogadására fogékony generációt nevel. 

Büszkék vagyunk az elmúlt évek sikereire. A magas színvonalú egyéni és közösségi teljesítményekre, a nyitott és az új iránt fogékony szellemiség fejlesztésére és elért eredményeinkre.

Eredmények, címek:
–          2020 „Az Oktatási Hivatal bázisintézménye”

–          2018 „A Magyar Alapfokú Művészetpedagógia Értéktára” cím

–          2018 Akkreditált Kiváló Tehetségpont

–          2015 Akkreditált Kiváló Tehetségpont

–          2014 „A Közjóért” kitüntető cím

Az intézménynek egy tanévben közel 50 saját rendezvénye van a zeneiskolában és más helyszíneken, amelyen a növendékek és a zenetanárok lépnek fel.
Az évek óta megrendezésre kerülő programok mellett a hagyományápolások folytatásával új kezdeményezéseket, rendezvényeket vezettünk be annak érdekében, hogy a kitűzött szakmai céljainkat meg tudjuk valósítani, tovább tudjuk fejleszteni.

A zeneiskola 1972-óta rendezi meg a Zenetanárok Országos Zongoraversenyét. Az első verseny megrendezése a célkitűzések szerint többirányú indítékból eredt. Egyik célja Szekszárd Liszt-hagyományainak folytatása, a másik cél pedagógiai fogantatású: buzdítsa gyakorlásra a zenetanárokat. A három évenként megrendezésre kerülő verseny a mai napig nemzetközi színvonalú, mely az évek során egyre gazdagodott. A zsűri tagjai alapos elemzéssel értékelik az elhangzott műveket, és ezzel egy mesterkurzus rangjára emelik a találkozót.

A zongora, mint hangszer nagy népszerűségnek örvend iskolánkban, és Tolna megyében, ezért szükségszerűvé vált egy olyan rendezvény, melyen a zongoristák összemérhetik tudásukat.
A Tolna Megyei Zongoraverseny megrendezése 1985-ben kezdődött iskolánkban. Jó alkalom ez a felkészítő tanároknak, érdeklődő kollégáknak, igazgatóknak a találkozásra, szakmai jellegű eszmecserére.
A megyei verseny azok számára is több lehetőséggel kecsegtet, akik nem zenei pályára készülnek, hanem csak kedvüket lelik a muzsikálásban.
A találkozót általában 2 évente kerül megrendezésre.

Az iskola hagyományrendszerének jelentős volumenű rendezvénye a háromévenként megtartandó szekszárdi zeneiskolai Regionális Gitárverseny.
Célunk a verseny rendszeressé tételével alkalmat és lehetőséget adni egy magasabb színvonalú felkészülésre, megmérettetésre, egymás munkájának, hangszeres játékának megismerésére, valamint a zenészi képességek korai felismerésére, és ezek kibontakoztatására.
A produkciók elbírálását neves művészekből álló szakértő zsűri végzi, akik a verseny eredményhirdetése után, a felkészítő kollégák részére szakmai konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Régi igényt kielégítve 2003-ban került először megrendezésre a Tolna Megyei Trombitás Nap. A találkozó alkalmat nyújt, hogy a tolna megyei, illetve a megyéhez közeli zeneiskolák trombitás növendékei egymás előtt bemutathassák tudásukat. Korosztály beosztása megegyezik az országos trombita verseny korosztály besorolásával. A “versenyműsor” egy kötelező és egy szabadon választott műből áll. Az eddig megrendezett találkozókon a neves zsűri számtalan különdíjjal jutalmazta a legjobb produkciókat.

2013-ban került először megrendezésre a Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozó. Örvendetes, hogy a résztvevők száma mára már kibővült a szaxofonos növendékekkel. A találkozón a tolna megyei zeneiskolák klarinétos és szaxofonos növendékei vesznek részt, ahol lehetőség nyílik az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére. A találkozó célja: a megye kiemelkedő, tehetséges növendékeinek bemutatása, a megyében tevékenykedő tanárok kapcsolatának szorosabbá tétele, egymás munkájának megismerése, a tehetséges tanulók továbbtanulásának elősegítése.

Iskolánkban a közös zenélés a legnagyobb élmény, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a zenei közösségek, zenekarok létrehozására, működtetésére. A zenekarvezetők minden évben nagyszerű munkát végeznek az együttesekkel. A számukra kialakított szakmai munka, a sorozatos fellépések biztosítják  iskolánk ismertségét, elismertségét. 

Ifjúsági Fúvószenekar
Az Ifjúsági Fúvószenekar Kovács Zsolt vezetésével alakult 1988-ban, a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola növendékeiből.  A zenekar elsődleges feladata a fiatalok zeneszeretetre való nevelése, a város zenei együtteseinek utánpótlás biztosítása.  Az együttes játszik klasszikus zenét, könnyűzenét, filmzenét, ápolja a tolna megyei “sváb” fúvós hagyományokat. Tagja a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetségnek, a Fúvószenekarok és Együttesek Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE Tagszervezetének, a Landesrat, Magyarországi Németek Kulturális Szervezetének. Rendszeresen fellép városi, megyei, országos és nemzetközi rendezvényeken. Általában évi 20-25 fellépést teljesít. Fennállása alatt körülbelül 600 fellépése volt az együttesnek. Fontos állomásai a zenekarnak a Minősítő Koncertek. Rendszeresen minősülnek egy 3 tagú neves zsűri előtt. Az együttes létszáma 55-60 fő között mozog. Az eddigi több, mint 30 év alatt majd 300-an játszottak a zenekarban a jelenlegi tagokon kívül. Volt tagjai zenélnek a város több zenekarában, így az Alisca Brass Band-ben, a Szekszárd Big Band-ben, a Szekszárd Junior Stars-ban, és énekelnek a város több kórusában.
Zenekarvezető: Kovács Zsolt
Tovább a zenekar honlapjára

Ifjúsági Gitárzenekar
A szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar 1993-ban alakult egy testvérvárosi kapcsolat kialakításának apropóján. Az együttes alapítója Erősné Szőr Márta volt. Együttes létszámát tekintve kamara csoportként indult. Mindössze 8-10, 10-16 éves gyerek alkotta az alapító tagságot. Jelenleg 20 főből áll a tagság. Több európai városban is vendégszerepelt fennállásának 25 éve alatt, köztük Linzben, a Die Musikschule Reiman meghívására egy nemzetközi fesztiválon és Meppelben, egy hollandiai városban. Állandó kapcsolatot ápol a Bietigheim-Bissingeni zeneiskolával. Rendszeres fellépői Szekszárd város kulturális rendezvényeinek. 2000-2001-ben több ízben részt vett az országos millenniumi “Kultúrával a Nyugat kapujában” Nemzeti Fesztivál rendezvényein. Egy ízben arany minősítést is kapott.
2008-ban első ízben sikerrel szerepelt az országos zenekari verseny válogatóján Kaposváron. Repertoáruk széleskörű, játszanak reneszánsz, barokk, klasszikus és kortárs műveket.
Zenekarvezető: Molnár Márta

Ifjúsági Vonószenekar
Az iskolai vonószenekar kötelezően választható tárgy az 5. évfolyamtól a vonós növendékek számára. A volt növendékeink számára lehetőséget biztosít arra, hogy azután is folytassák a zenekarban munkájukat, mikor már nem járnak zeneiskolába. Ilyen esetben a zenekari naplóban “mint vendég” szerepelnek. A próba hetente egy alkalommal zajlik a zeneiskola kamaratermében. A vonószenekar rendszeresen szerepel a bonyhádi Tolna Megyei Kamarazenei Fesztiválon. A zenekari repertoárban szerepelnek klasszikus darabok a reneszánsztól napjainkig. Lehetőség szerint olyan műveket is választanak, amelyek előadásához zongora, fúvós illetve ütős növendékek is bevonhatók. Az igényes szórakoztató zene is a repertoár része lehet. A zenekar segít abban, hogy a növendékek ráérezzenek az “együtt zenélés ízére”, és örömmel tegyék azt. A zenekar tagjainak fontos az egymáshoz való alkalmazkodás a próbatermen kívül is. A vonós zenekar feladatának tartja a vonós hangszerek népszerűsítését, a kamara muzsikálást, társas zenélés megszerettetését minden korosztály számára.
Zenekarvezető: Kovács-Buzás Márta

Szekszárd Junior Stars
A Szekszárd Junior Stars Big Band 2000 novemberében alakult a szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskola jazz tanszakos fiataljaiból. Fennállása óta számos koncerten lépett fel, egyre növekvő sikerrel. Önálló hangversenyeit telt házak előtt játssza, a gondosan összeállított program és a modern big band- hangzás nagy elismerést vált ki a műfajt kedvelő, igényes hallgatóságból. A zenekar ma már nem csupán egy munkaközösség, hanem összeszokott baráti társaság kerekedett belőle, akik nemcsak a közönséget szórakoztatják zenéjükkel, hanem maguk is nagy örömüket lelik benne. A zenekar koncertrepertoárjában a professzionálisan újrahangszerelt jazz- standard kompozíciók mellett (Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman) saját szerzemények is szerepelnek.

A zeneiskola három alapítványt működtet, részint az együttesek munkájának segítésére, részint megfelelő önállóságuk biztosítására. Mivel az iskola szűkös anyagi helyzete épp csak működésüket teszi lehetővé, szerepeltetésüket és utaztatásukat nem tudja biztosítani. Együtteseinknek önállóan kell megteremteniük a szükséges pénzeszközöket, erre pedig a törvényes keretek között a legmegfelelőbb az alapítványi forma. Gyakran az együttesvezető kapcsolatainak, a szülők segítségének, a szponzorok támogatásainak köszönhető egy-egy külföldi szereplés létrejötte. Ezért zenekaraink szinte mindegyike létrehozta a maga alapítványát.

Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
Adószám: 19231361-1-17
Számlaszám: 10404601-46014706-00000000

Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
Adószám: 18852400-1-17
Számlaszám: 71800037-11138594-00000000

Szekszárd Junior Stars Alapítvány
Adószám: 18862777-1-17
Számlaszám: 71800037-11087436-00000000​