JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND A 2022/2023. TANÉVBEN A
SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJÁBAN

Jelen intézkedési terv érinti a zeneiskola tanulóit, szülőket, pedagógusait és minden dolgozóját. A szabályozás összhangban van a jelenleg érvényben levő, a SARS-COV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokat tartalmazó eljárásrenddel.

A COVVID-19 fertőzés bejelentését a háziorvos/kezelőorvos/ellátó orvos teszi meg az OSZIR Fertőzőbeteg jelentő alrendszerébe. 

Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár tanulóként – a köznevelési intézményt. Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus (potenciális expozíció) időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, vagy hatósági karanténba kerül. Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra intézménybe, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést felóldó határozatot szükséges bemutatni.

Változatlanul érvényes az eljárásrend a tekintetben, hogy a pozitívként 7 napig elkülönített személyek esetében az elkülönítés időtartama lerövidíthető: amennyiben a beteg az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.

Bízunk minden intézményhasználó megértő együttműködésében!

Szekszárd, 2022. szeptember 10.

Ágostonné Béres Kornélia
tagintézmény-vezető