JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND A 2021/2022. TANÉVBEN A
SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJÁBAN

Jelen intézkedési terv érinti a zeneiskola tanulóit, szülőket, pedagógusait és minden dolgozóját.
A szabályozás összhangban van az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) által kiadott járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrenddel.

Iskolánkban szeptember hetedikétől hagyományos tanrendben megkezdődött a tanítás.
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja!
Kérjük, hogy minden növendék rendelkezzen saját szájmaszkkal, melynek viselésére az iskolában esetenként sor kerülhet!
Ahhoz hogy intézményünkben zavartalanul folyhasson a tanítás szükség van néhány alapvető higiénés szabály betartására, amihez kérjük a szülők segítségét is!

Növendékek érkezése az intézménybe
A növendékeket a szülők nem kísérhetik be az intézménybe. A szülők csak indokolt esetben (ügyintézés, hangverseny) tartózkodhatnak az intézményben!

A tanulóknak a testhőmérséklet mérése kötelező. Amennyiben egy növendék rosszul érzi magát és testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 37,5 fokot, abban az esetben elkülönítjük és kiskorú esetén haladéktalanul értesítjük a szülőt, vagy törvényes képviselőt.

Növendékek távozása tanítás után
A növendékek az óráik után rögtön hazamennek. Akiért szülő jön, az várakozhat a bejárati folyosón. Kérjük a szülőket, hogy az épület bejárata (árkád) előtt várják a gyermekeiket!

Növendékek várakozása tanórák között
A növendékek a tanórák között lévő szabadidőben a folyosókon, ill. a tanulóhelyiségben várakozhatnak. 

Fontos tudnivalók
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes tanuló és dolgozó vehet részt. 

Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben a jelenléti oktatás megőrzése érdekében. 
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A folyosókon a szájmaszk használata lehetséges, de nem kötelező.

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: hangverseny, tanulmányi verseny) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lennünk az alábbiakra: esetleges létszámkorlát betartása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (takarítás, fertőtlenítés, szellőztetés).

Minden szükséges információt elektronikus felületeken küldött üzenet formájában eljuttatunk a szülőkhöz, melynek hivatalos felülete a KRÉTA napló.

Személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata kötelező.  Az intézményben, a szaktantermekbe történő belépés előtt a növendékek alapos kézmosása ajánlott. 
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

Az intézményben minden nap alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (hangszerek, padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

Intézkedés beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, vagy hatósági karanténba kerül.

Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra intézménybe, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést felóldó határozatot szükséges bemutatni.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

Az a tanuló, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, vagy tartós betegsége miatt hiányzik, orvosi igazolást köteles bemutatni. Hiányzása ebben az esetben igazoltnak tekinthető.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

Bízunk minden intézményhasználó megértő együttműködésében!

Szekszárd, 2022. március 7.

Ágostonné Béres Kornélia
tagintézmény-vezető

DIGITÁLIS MUNKAREND PROTOKOLL A 2021/2022. TANÉVBEN A 
SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJÁBAN

A járványügyi készenlét idején iskolánknak is fel kell készülnie a digitális munkarendre. A digitális munkarend bevezetését követően az alábbi szabályok lépnek életbe.

A rendkívüli helyzetben is tovább működtetjük iskolánk oktatási rendszerét, biztosítjuk növendékeinknek a szükséges tanulási lehetőséget.

Támogatjuk a tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását.

Pedagógusaink infokommunikációs eszközök használatával, távolról, online adnak tájékoztatást a növendékeknek, támogatják őket a tanulásban, kijelölik a feldolgozandó tananyagrészeket és meghatározzák a beszámolás módját.

Különös gondot fordítunk a személyiségi jogok, ezen belül a személyes adatokhoz fűződő alapvető jogok betartására és betartatására.

Pedagógusaink az adminisztrációs kötelezettségeik teljesítésére (osztályozás, hiányzások vezetése, tanórák adminisztrálása) továbbra is az intézmény elektronikus naplóját (KRÉTA) használják.

Annak érdekében, hogy az általános és középiskolák feladatellátásával, óráival ne ütköztessük a zeneiskolai tevékenységet, a szaktanárok on-line is a zeneiskolai órarendben meghatározott időkeretekben tartják a kapcsolatot a növendékekkel.

Digitális munkafelületek, kapcsolattartás:

Az intézményben az elsődleges kapcsolattartás a KRÉTA felületen történik. Kérünk minden gondviselőt a tanulói belépési adatok ellenőrzésére és az új zeneiskolai növendékek esetében a kipróbálásra!

A zeneiskolai csoportos és egyéni órák tevékenységeinek megvalósítására, az általános, vagy szakmai kapcsolattartásra a szaktanárok által meghatározott felületek (pl.: Zoom alkalmazás), közösségi platformok (pl.: facebook, messenger, skype) is használhatók.

A rendelkezések érvényessége a digitális munkarend megkezdésétől annak visszavonásáig tart.

Szekszárd, 2021. szeptember 1.

Ágostonné Béres Kornélia
tagintézmény-vezető