Aktuális információk

A zeneiskolai pótfelvételi, pótbeiratkozás, valamint az előző tanévben hangszeres alkalmassági felmérésre jelentkezett előképzős növendékek meghallgatásának ideje és helye:
2020. szeptember 1. és 2. (kedd, szerda) 14.00-18.00 óráig a zeneiskolában.

A zeneiskolai órabeosztásra 2020. szeptember 3-4-én (csütörtök, péntek) 14.00-18.00 óra között kerül sor a szaktanároknál.
Az órabeosztások két napi bontásban történnek: 
csütörtök: szolfézs, zongora, ütő, gitáros növendékek részére,
péntek: szolfézs, fúvós, vonós, népi hegedű, magánénekes növendékek részére.

Első tanítási nap a zeneiskolában: 2020. szeptember 7. (hétfő) órarend szerint.

A kötelező ill. kötelezően választható tárgy alóli felmentési kérelmek leadásának határideje 2020. szeptember 11. (péntek). Az utána érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, ill. tandíjkedvezmény illeti meg. A díjkedvezmény iránti kérelmek benyújtásának határideje 2020. szeptember 21. (hétfő).

Tisztelettel várunk minden tanulót és szüleiket a 2020/2021. tanévben!

JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND A 2020/2021. TANÉVBEN A
SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJÁBAN

Jelen intézkedési terv érinti a zeneiskola tanulóit, szülőket, pedagógusait és minden dolgozóját.
A szabályozás összhangban van az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) által kiadott járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrenddel.

Iskolánkban szeptember hetedikétől hagyományos tanrendben megkezdődött a tanítás.
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja!
Kérjük, hogy minden növendék rendelkezzen saját szájmaszkkal, melynek viselésére az iskolában esetenként sor kerülhet!
Ahhoz hogy intézményünkben zavartalanul folyhasson a tanítás szükség van néhány szigorú szabály betartására, amihez kérjük a szülők segítségét is!

Növendékek érkezése az intézménybe
A növendékeket a szülők az iskola bejáratáig kísérhetik. Szülő az intézménybe nem léphet be!
A tanulók az előtérben elvégzett testhőmérséklet mérést követően mehetnek a szaktantermekbe és kezdhetik meg hangszeres ill. elméleti óráikat! Amennyiben egy növendék testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket, abban az esetben elkülönítjük és kiskorú esetén haladéktalanul értesítjük a szülőt, vagy törvényes képviselőt.

Növendékek távozása tanítás után
A növendékek az óráik után rögtön hazamennek. Akiért szülő jön, az várakozhat a bejárati folyosón. A szülők az épület bejárata (árkád) előtt várják a gyermekeiket.

Növendékek várakozása tanórák között
A növendékek a tanórák között lévő szabadidőben a folyosókon, ill. a tanulóhelyiségben várakozhatnak. Ez idő alatt a szájmaszk használata kötelező.

Fontos tudnivalók
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A zeneiskolában munkát végezni kizárólag a titkárságon, minden munkakezdéskor végrehajtott testhőmérséklet mérést követően lehet. Amennyiben a lázmérés során hőemelkedést mérünk, abban az esetben 30 percen belül újabb két hőmérséklet mérés szükséges. Abban az esetben, ha a kontroll lázmérés hőemelkedést mutat, a dolgozót eltiltjuk az aznapi munkától. A 37.5 foknál magasabb mérési eredmény esetén a kontroll mérést követően a dolgozót azonnali hatállyal eltiltjuk a munkavégzéstől.   

Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: hangverseny, tanulmányi verseny) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lennünk az alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).

Az iskolai rendezvények (koncert, fellépés) megvalósítását minimálisra csökkentjük, iskolán kívüli fellépéseket a növendékek számára nem szervezünk.

Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz, melynek hivatalos felülete a KRÉTA napló.
Személyes ügyintézés csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban lehetséges a bejáratnál történő kézfertőtlenítéssel és szájmaszkban.

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.  Az intézményben, a szaktantermekbe történő belépés előtt a növendékek alaposan mossanak kezet vagy fertőtlenítsék a kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

Az intézményben minden nap alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (hangszerek, padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

Intézkedés beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, vagy hatósági karanténba kerül.

Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra intézménybe, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést felóldó határozatot szükséges bemutatni.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

Az a tanuló, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, vagy tartós betegsége miatt hiányzik, orvosi igazolást köteles bemutatni. Hiányzása ebben az esetben igazoltnak tekinthető.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

Bízunk minden intézményhasználó megértő együttműködésében!

Szekszárd, 2020. szeptember 25.

Ágostonné Béres Kornélia
tagintézmény-vezető

Iskolánkban a 2019/2020-as tanév kezdetétől került bevezetésre a KRÉTA elektronikus napló használata. Ennek egyik kiegészítő eleme az elektronikus ellenőrző.
Az Elektronikus ellenőrző segítségével a szülő/gondviselő is tájékozódni tud gyermeke tanulmányi előmeneteléről.
A felületen naprakész információkhoz juthat a növendék értékeléseivel, mulasztásaival, feljegyzéseivel kapcsolatban.
További információkat az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatban az alábbi weboldalon olvashat:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862

Belépés
Iskolánk weboldalán (szekszardizeneiskola.hu) az E-NAPLÓ  menüpontra kattintva, vagy közvetlenül a https://klik200487006.e-kreta.hu oldalon érhető el az elektronikus napló felülete.

Belépési adatok tanulók részére
A felhasználónév tanulók esetében a tanuló úgynevezett oktatási azonosítója (11 jegyű szám), a jelszó a tanuló születési ideje számjegyekkel megadva.
Az év 4 számjegy, a hónap és a nap minden esetben 2 számjegy (ha kell baloldalt 0-val kiegészítve), köztük kötőjelekkel. (pl.: 2002-06-08)

Belépési adatok szülők/gondviselők részre
A szülők a bejelétkezéshez szükséges adatokat a főtárgy tanároktól kapják meg.

Hírek, események

VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál

Chang Qin zongorista növendékünk különdíjat érő, színvonalas produkcióval mutatkozott be az erős mezőnyben a versenyen.

Tolna Megyei Trombitás Nap

Nyolc város zeneiskolájából érkeztek trombitás növendékek a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány rendezésében – lezajlott találkozóra.

V. zenevarázslat Panni- Zsigi

V. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny

Intézményünk zongortista növendékei három párossal vettek részt a rendezvényen Kaposváron. Minden páros bronz minősítést szerzett.

IMG4248

Tolna-Baranya Megyei Szolfézsversenyen

Lozsányi Julianna ismét kiemelkedő eredményt ért el - abszolút 1. hely - a Bonyhádon megrendezésre került szolfézsversenyen.

Fafúvós Farsang

Fergeteges hangulatú koncerttel búcsúztatták a telet a zeneiskolában a fafúvós tanszak növendékei és tanárai.

VIII. Regionális Gitárverseny

Iskolánkban került megrendezésre a regionális gitárverseny. A zeneiskolai növendékek 32 szóló és  7 kamara   produkcióban mérték össze tudásukat.

"Évtizednyitó hangverseny"

Az ifjúsági fúvószenekaré volt a főszerep az “Éves nagykoncertten” a Babits Mihály Kulturális Központ Színháztermében.

img_1961-2

Bemutatkozó koncert

Iskolánk növendékei magas színvonalú  koncerten mutatták be tudásukat a bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában.

IX. Ferenczy György Nemzetközi Zongoraverseny

Iskolánk zongorista tanulói - Lozsányi Julianna és Müller Albert sikeresen szerepeltek a versenyen. Mindketten dicséretet kaptak.

„Rév Lívia” IV. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny

Kaposváron a Liszt Ferenc Zeneiskolában került megrendezésre a zongoraverseny, melyen iskolánkból nyolc növendék vett részt ismét szép sikerekkel.