Térítési -és tandíjfizetés

A Szekszárdi Tankerületi Központ által megállapított – az alapfokú művészeti iskolában
tanulók által – a 2019/2020. tanév I. félévében aktuális térítési –és tandíjak befizetésének időpontja:

2019. október 1-től, 2019. november 15-ig.

A térítési- és tandíjat banki átutalással vagy postai csekken (iskolatitkárnál igényelhető a zeneiskolában)
 lehet teljesíteni közvetlenül a tankerület számlájára.

A SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZÁMLASZÁMA: 10046003-00336877

A közleményben kérjük feltüntetni a gyermek nevét!
A térítési- és tandíj összegének mértékéről a szaktanárok adnak felvilágosítást.

Iskolánkban a 2019/2020-as tanév kezdetétől került bevezetésre a KRÉTA elektronikus napló használata. Ennek egyik kiegészítő eleme az elektronikus ellenőrző.

Az Elektronikus ellenőrző segítségével a szülő/gondviselő is tájékozódni tud gyermeke tanulmányi előmeneteléről.
A felületen naprakész információkhoz juthat a növendék értékeléseivel, mulasztásaival, feljegyzéseivel kapcsolatban.

További információkat az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatban az alábbi weboldalon olvashat:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862

Belépés

Iskolánk weboldalán (szekszardizeneiskola.hu) az E-NAPLÓ  menüpontra kattintva, vagy közvetlenül a https://klik200487006.e-kreta.hu oldalon érhető el az elektronikus napló felülete.

Belépési adatok tanulók részére
A felhasználónév tanulók esetében a tanuló úgynevezett oktatási azonosítója (11 jegyű szám), a jelszó a tanuló születési ideje számjegyekkel megadva. 

Az év 4 számjegy, a hónap és a nap minden esetben 2 számjegy (ha kell baloldalt 0-val kiegészítve), köztük kötőjelekkel. (pl.: 2002-06-08)

Belépési adatok szülők/gondviselők részre
A szülők a bejelétkezéshez szükséges adatokat a főtárgy tanároktól kapják meg.

(Az első bejelentkezés után ajánlott a jelszót megváltoztatni az illetéktelen bejelentkezések elkerülése érdekében.)

Kaposváron a Liszt Ferenc Zeneiskolában került megrendezésre a regionális zongoraverseny, melyen iskolánkból nyolc növendék vett részt ismét szép sikerekkel.

A Garay iskola a MATEHETSZ pályázatának köszönhetően “Mester és tanítványai” címmel tehetségnapot tartott az iskola új  művészeti termében.

Intézményünk sikeres pályázatot nyújtott be Az első hangtól a művészetig” címmel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-MŰV-18 kódjelű pályázati kiírásra. 

Május 9-10-11. rendezték a IV. Apró Fúvósok Találkozóját Dombóváron. Első nap klarinétosaink, második nap rezeseink, harmadik nap pedig fuvolásaink mérettetek meg.

Vonós növendékeink májusban a bonyhádi III. Tolna Megyei Vonós Versenyről és a kaposvári V. Dél-Dunántúli Regionális Vonós Versenyről is szép díjakkal tértek haza.

Iskolánk két klarinét kvartettje és a vonósnégyese vett részt Baján a találkozón. A nagy kvartett és a vonósnégyes kategóriájuk győztese lett, a kicsik első szereplése is jól sikerült.